werkwijze

In de projecten wordt gestreefd naar een goede balans tussen draagvlak, draagkracht en de inhoud. Alleen bij een evenwichtige aanpak van deze drie pijlers wordt voortgang geboekt en komen plannen van initiatief tot realisatie. Een heldere communicatie in woord en beeld is daarbij van groot belang. BDKL hanteert een eenvoudige penvoering, gecombineerd met een goed gevoel voor haalbaarheid.

Het doorwerken door de diverse schaalniveaus en een brede afstemming met de verschillende planlagen (zoals water, verkeer, ecologie, planeconomie etc.) kenmerkt de voor BDKL logische integrale aanpak van nagenoeg elk project, groot of klein, rood of groen. Een aanpak die gericht is op een innige samenhang tussen landschap, stedenbouw en architectuur waarbij duurzame totaalconcepten met een hoge belevingswaarde én gebruikswaarde voor de toekomstige gebruikers worden vorm gegeven. En dat binnen de financiële, beleidsmatige en ruimtelijke mogelijkheden van marktpartijen en overheid.

Ofwel ‘creatief realisme’ in een klare lijn.