Bureau de Klare Lijn (BDKL) is een jong ontwerpbureau dat zich richt op drie werkvelden; Stedenbouw, landschap, en golf. Veelal wordt er tussen deze disciplines geschakeld en wordt een integrale aanpak gehanteerd.

Stedenbouw

Txt over stedenbouw.

Landschap

Txt over landschap.

Golf

Text over golf.

Over

ir Aart Bergsma bnt/bnsp

Bureau de Klare Lijn (BDKL) is opgericht door landschapsarchitect Aart Bergsma bnt/bnsp. Afgestudeerd aan de universiteit Wageningen (1992) en vervolgens bijna 15 jaar werkzaam bij een van de grootse ingenieursbureaus van Nederland, Grontmij. Sinds april 2007 zelfstandig opererend als onafhankelijk ontwerpbureau BDKL, met de ambitie te groeien naar een middelgroot multidisciplinair bureau. In de vorige werkkring is ruime ervaring opgedaan in uiteenlopende projecten in landelijk en stedelijk gebied. Gezien de focus op uitvoering en realisatie is een goede afstemming tussen ruimtelijke kwaliteit én haalbaarheid van de projecten een vanzelfsprekendheid geworden. De basis van de ontwerpen wordt, ongeacht het schaalniveau, gevonden in het karakter van de plek zelf, een gedegen analyse van (veelal latente) kwaliteiten. Ideeën worden vervat in heldere ruimtelijke concepten. Het doorwerken door de diverse schaalniveaus en een brede afstemming met de verschillende planlagen (zoals water, verkeer, ecologie én planeconomie) kenmerkt de integrale benadering die gericht is op een innige samenhang tussen landschap, stedenbouw en architectuur. Kortom, BDKL ontwikkelt duurzame totaalconcepten met een hoge belevingswaarde én gebruikswaarde voor de toekomstige bewoners, binnen de financiële en ruimtelijke mogelijkheden van marktpartijen en overheid.

Something went wrong... Unable to load map... Please try to enable javascript

Contact Us

Mail of bel.

Uw bericht is verstuurd, dank u!